Spelletjes en tips

 Tips

Tiips


De behandeling van kleine wonden en ongevallen van A tot Z


In eerste instantie zijn de volgende 5 punten altijd van groot belang bij het verlenen van eerste hulp:


1. op gevaar letten

2. nagaan wat er is gebeurd/wat iemand mankeert

3. het slachtoffer geruststellen

4. zorgen voor deskundige hulp

5. iemand helpen, op de plaats waar hij of zij ligt of zit


Blaren

Alleen als de blaar hinderlijk is, mag deze opengemaakt worden. Heeft u geen last van de blaar dan kunt u deze afdekken met gaaspleister.


Eerst desinfecteert u de blaar met SteriIon. Dan prikt u de blaar door (met een ontsmette naald) en drukt het vocht eruit met een gaasje. Als het vocht uit de blaar is, ontsmet de wond dan opnieuw met SteriIon en dek hem af met een pleister. Blaren kunt u voorkomen door goed passende en ingelopen schoenen te dragen en eventueel van tevoren wat talkpoeder over uw voeten te strooien: dat neemt het zweet op.


Laat het openmaken en afdekken van een blaar zo mogelijk aan een deskundige over.


Brandblaren mogen nooit worden opengemaakt!


Bloedingen

Bij een bloeding moet het desbetreffende lichaamsdeel omhoog worden gebracht en probeer de wond zo goed mogelijk dicht te drukken.


Waarschuw onmiddellijk een arts.


Bloedneus

Laat het slachtoffer zitten met zijn hoofd iets voorover, alsof hij schrijft.


Druk dan de neus 10 minuten dicht vlak onder het neusbeen, of laat het slachtoffer dit zelf doen. Daarna niet snuiten. Als de bloedneus niet is gestopt, ga dan naar een arts.


Darm- en maagklachten

Andere eetgewoonten dan normaal, geven soms buikklachten (diarree).


Bij veel vochtverlies, vooral bij kinderen, brengt een zakje ORS-poeder uitkomst. Hierin zit een uitgekiend mengsel van een zoet- en zoutoplossing, waarmee uitdroging voorkomen wordt. Verder een dagje weinig eten en u bent zo weer op de been.


Krampen en een opgeblazen gevoel duiden op verstopping. Vezelrijk eten (volkoren brood), veel water drinken en fruit en noten nuttigen, dat alles helpt tegen verstopping. En een beetje lichaamsbeweging! Meestal gaat het vanzelf over en pas in laatste instantie gebruikt u een laxeermiddel.


Flauwvallen

Breng iemand die flauw dreigt te vallen in de frisse lucht en leg hem plat neer. Hij komt dan weer snel bij; laat hem dan nog tien minuten rustig liggen. Als hij niet snel  bijkomt, leg hem dan op zijn zij en waarschuw deskundige hulp, er is dan iets anders aan de hand.


Snij- en schaafwondjes

Om kleine snij- en schaafwondjes te behandelen, zijn er vier vuistregels:


1. Reinig de wond met huishoudzeep en zacht stromend water. In een land waar kraanwater niet drinkbaar is, is het evenmin geschikt voor het schoonmaken van wondjes. Gebruik hier flessenwater.


2. Ontsmet de wond met desinfecterende doekjes. Het is een doekje, per stuk hygiënisch verpakt, dus gemakkelijk in gebruik en - heel belangrijk - het prikt niet!

Dan verbindt men de wond met pleisters (bij kleine wondjes) of wondverband zoals bijv. een zestientje (voor grote oppervlakten).

Bij de drogist treft u een complete serie wondbedekkers, windsels en andere hulpmiddelen.


3. Als er glasscherven of grind in de wond zitten, moeten deze door een arts worden verwijderd.


Bij grotere wonden raadpleegt u een arts.


Verstuiking

Als iemand zich heeft verstapt en de enkel doet erg pijn, maar hij kan de voet nog wel bewegen, dan is de enkel waarschijnlijk verstuikt. Doe de schoen uit. Koel de enkel 1 0 minuten met bijvoorbeeld koud kraanwater of een icepack (met een doek ertussen). Ook kan een washandje of een theedoek met ijsblokjes worden gebruikt. Geef daarna de enkel rust door hem hoog te leggen, bijvoorbeeld op een stoel. Kan iemand zijn voet niet meer bewegen. dan kan dat duiden op een botbreuk, waarschuw dan deskundige hulp


Vuiltje in het oog

Wrijf niet in het oog als er een vuiltje in zit. Probeer het eruit te krijgen door met uw ogen te knipperen. Als het vuiltje zichtbaar is, kunt u proberen het met de punt van een schone zakdoek eruit te vegen naar de dichtstbijzijnde ooghoek. Veeg niet over het gekleurde deel van het oog!


Als dit niet lukt en het slachtoffer voelt toch iets zitten, ga dan naar een arts.


Wat te doen bij grotere ongevallen?


Bij onderstaande ongelukken waarschuwt u altijd een dokter!


Beademen (zie ook verslikken)


· Iemand die niet ademt, legt u op zijn (of haar) rug.


· Plaats uw ene hand onder zijn (of haar) nek, de andere op het voorhoofd van het slachtoffer ·

Breng met de hand die op het voorhoofd ligt, het hoofd van het slachtoffer zoveel mogelijk achterover, de mond gaat dan vanzelf open.


· Knijp met de duim en de vinger van deze hand de neus van het slachtoffer die van het slachtoffer.


· Blaas gedurende een seconde lucht in, tot de borstkas omhoog komt.


· Laat daarna mond en neus vrij om het slachtoffer te laten uitademen en kijk zelf opzij om die uitgeademende lucht niet in te ademen · Doe deze beademing 12 keer per minuut.


Bij kinderen blaast u minder krachtig lucht in, 15 keer per minuut. Bij baby's legt u uw mond zowel over de mond als het neusje van de zuigeling, met kleine pufjes 20 keer per minuut. Ga onmiddellijk naar een ziekenhuis.


Bevriezing en onderkoeling

De bevroren teen (ook oren, neus en vingers zijn gevoelig voor bevriezing) is bleekgrijs van kleur met een stekerige pijn, soms zij er blaren te zien. Al gauw wordt de teen gevoelloos, zodat men bevriezing vaak te laat opmerkt. Laat het bevroren lichaamsdeel zoveel mogelijk met rust. Vooral niet wrijven of plots verwarmen met heet water! Doe er een verband omheen en raadpleeg een arts. Iemand die vrijwel helemaal onderkoeld is, voelt geen kou meer. Het lichaam is bleek en ijskoud. Dit slachtoffer brengt men naar een beschutte ruimte.


Natte kledingstukken moeten worden uitgetrokken. Wikkel het slachtoffer in een deken om te beschermen tegen verdere afkoeling. Hij (of zij) mag niet actief worden opgewarmd. Laat het slachtoffer kleine slokjes warme drank drinken (geen alcohol!!).


Botbreuken

Beweeg het gebroken lichaamsdeel niet, ondersteun het hooguit in de houding zoals u het aantrof en schakel direct medische hulp in


Brandwonden

Brandwonden zijn altijd pijnlijk, ook kleine. Zelfs al hebt u een hete pan maar een fractie van een seconde aangeraakt, het is toch zaak zo snel mogelijk de brandplek te koelen onder koud, zacht stromend water, ten minste 10 minuten lang. Ook bij ernstiger brandwonden rent u onmiddellijk naar de kraan, of, als er geen stromend water is, desnoods naar een rivier of sloot. Dek de verbrande plek dan af met een steriel gaasje. Smeer nooit iets op de wond, zoals zalf. Dergelijke middelen zijn niet steriel en maken bovendien de wond 'onzichtbaar' als de arts er naar wil kijken.


Koolmonoxide vergiftiging

De eerste verschijnselen zijn bonkende hoofdpijn. Later volgen misselijkheid en ten slotte ademstilstand. Als u iemand aantreft met een (vermoedelijke) koolmonoxide vergiftiging, breng hem dan zo snel mogelijk in de frisse lucht en beadem het slachtoffer wanneer hij zelf niet meer of onvoldoende ademt. Waarschuw een arts.


Tip: Als de afvoer van de geiser niet goed is. worden de vlammetjes geel. Laat er dan direct een vakman bijkomen om de afvoer weer vrij te maken. Zorg altijd voor voldoende ventilatie in uw huisje, caravan of boot.


Reanimatie

Reanimatie is een combinatie van mond-op-mondbeademing en uitwendige hartmassage. Om hartmassage te kunnen toepassen, moet u een EHBO-cursus hebben gevolgd.


Verdrinking

Zie beademing. Breng iemand die bijna verdronken is altijd naar een arts.


Er kan nog water in de longen zitten. Dat moet worden verwijderd, vanwege de kans op longontsteking.


Vergiftiging

Iemand die bijvoorbeeld te veel medicijnen heeft ingenomen mag men laten braken. Dat kan door de vinger in de keel te steken.


Zorg dat het slachtoffer u niet kan bijten. Waarschuw een arts. Heeft iemand een bijtende stof als spiritus of bleekwater ingeslikt, dan mag hij of zij niet braken, want dan richt het brandende goedje opnieuw schade aan in de slokdarm. Laat het slachtoffer twee glazen water drinken om het gif te verdunnen en ga naar het ziekenhuis. Neem het spul of de verpakking van het middel mee!


Verslikken

Verslikt iemand zich in een zuurtje of iets dergelijks, geeft u hem dan een flinke klap tussen de schouderbladen. Leg een kind over uw knie en geef een klap tussen de schouderbladen. Helpt dat na vier,klappen nog niet, pas dan de Methode van Heimlich snel toe:


· Ga achter het slachtoffer staan · Sla uw armen om het lichaam, ongeveer ter hoogte van de navel, maak van uw ene hand een vuist en plaats die in de maagstreek tussen de onderste ribbenbogen in de buik.


· Sla uw andere hand om uw vuist en trek met beide handen met een flinke ruk schuin omhoog naar u toe. Druk niet op de ribben zelf


Het zuurtje vliegt er als het goed is met volle kracht uit.


Zonnesteek

De verschijnselen daarvan zijn misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en later flinke koorts. De huid is bleek en droog. Breng het slachtoffer naar een koele plaats. Koel hem zo nodig actief af met natte doeken, die telkens ververst worden. Wanneer het slachtoffer bij kennis is, geeft u hem twee theelepels zout en laat u hem water drinken. Waarschuw in ieder geval een arts.