Bestuur

Bestuur                               


                                                                                           


                     Voorzitter : 


              Joop v.d. Heide   Lanen 60 8861 CE   Harlingen    06 10324873


     heidetjes@ziggo.nl

   

   Secretaris   :


    Ria  Hoek-Bolt    Jan Aukemabourren  2  8821 ME Kimswerd   06 13522540


    pr.hoek@gmail.com   


                     Penningmeester   /   Ledenadministratie  / Reanimatiecursussen


              Anne Bouma   Waterlelie 1   9207 AN   Drachten     06 20934755


   aabouma@outlook.com


                     Hulpverlening bij Evenemenen aanvragen  :

     :               

                        Luuk Sijtsma   :   luuk.sijtsma@gmail.com       06 24803575          b.g.g.    06 20934755


                EHBO Cursussen :  informatie / begeleiding

                

   Janny Nugteren      :      jnug61@gmail.com       06 11401229

             Ria Hoek-Bolt         :      pr.hoek@gmail.com 


             Algemeen               :    


             Annemarie     Luiten   


              Materiaalbeheer  :


             Ida  Aalbers 


                      Docenten  gecertificeerd :  Het Oranje Kruis  / Nederlandse Reanimatie Raad /  Hartstichting


                Gerda   Merkies   /    Lizet de Hoo   /   Fred Attema  /  Adry Attema