Basiscursus

Basiscursus


Beginnerscursus  Eerste Hulpverlener

 


NIEUWE BASISCURSUS EERSTE HULPVERLENER   


                         

Zie Nieuwsbrief 


Geef je op of vraag informatie bij  aabouma@outlook.com


Wees er snel bij want VOL = VOL


BASISCURSUSEen ongeluk zit in een klein hoekje; er gaat geen dag voorbij of de krant en

TV tonen verfrommelde auto’s en ambulances met gillende sirenes.

Geen wonder dat we bij het woord “ ongeluk “ meteen aan bloed en ellende

denken. Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens

het werk of tijdens het spelen. Een verbrande vinger, een schaafplek, een

verstuikte enkel; niets griezelijks of bloederigs; iedereen kan helpen, als je

maar weet wat je moet doen. 

Op een EHBO cursus leert u wat moet worden gedaan, maar ook wat moet worden nagelaten, wanneer u in aanraking komt met slachtoffers van een ongeval. Om enkele voorbeelden te noemen: u leert wat u moet doen bij stoornissen van het bewustzijn, ademhalingsstoornissen, bloedingen en wonden, verbranding, vergiftiging, botbreuken,  koudeletsels , eerste hulp aan kinderen .

 

Hartreanimatie met behulp van de AED behoort natuurlijk ook bij deze opleiding evenals het onderdeel 

Eerste Hulp aan Kinderen .                                                                                                                   

 

De vereniging organiseert elk jaar bij voldoende deelname een EHBO cursus.

Deze voldoet aan de richtlijnen van    " Het Oranje Kruis  "

De cursus bestaat uit een basismodule alsmede  verbandleer en kleine ongevallen in totaal ongeveer

10 lessen. Het geheel staat onder leiding van een bevoegd kaderdocent die zowel het theoretische deel

als het praktische deel verzorgt.

De cursisten worden geoefend in verschillende verbanden en technieken.

Regelmatig wordt gebruik gemaakt van Lotus-slachtoffers om verwondingen realistisch na te bootsen.                                                                                                 

 

De cursus wordt gehouden op avond van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur

 

De basis voor de EHBO cursus is HET ORANJE KRUIS boek, de officiële handleiding tot het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. De cursus wordt afgesloten met een examen die, indien met goed gevolg afgelegd, het  landelijk erkend diploma oplevert.

 

De kosten van deze EHBO – cursus bedragen € 245,00 ( wijzigingen voorbehouden ) Dit bedrag omvat de kosten voor de basismodule inclusief Reanimatie - AED / de module “ verbandleer en kleine ongevallen “ en Eerste Hulp aan Kinderen .

Daarnaast zijn de kosten voor cursusboeken, verbandmiddelen en examengeld in dit bedrag opgenomen.


De meeste Zorgverzekeraars vergoeden [ een deel van ] deze cursus . [ zie ook uw polis ]


U kunt nadere informatie aanvragen en / of u aanmelden voor de EHBO – cursus op telefoonnummer:   06 20934755 

of  per e-mail:      aabouma@outlook.com