NieuwsbriefNieuwsbrief


                

     

 

Tijdens de Hulpverleningsdag op 21 oktober 2017 is


      Anne Bouma     benoemd als


Lid in de Orden van Oranje Nasau  .De versierselen werden hem opgespeld door :


Loco Burgemeester Hein Kuiken  temidden van zijn familie .Anne Bouma  is al meer dan 35 jaar bestuurslid van de EHBO afdeling Harlingen , organiseert , coordineert 

EHBO en Reanimatiecursussen , co├Ârdineert de inzet van medewerkers bij Evenementen en beheert

op voortreffelijke manier de penningen .


Begin 2022 start  weer een Beginnerscursus EHBO bij voldoende deelnemers  . De cursussen zijn in   :  oefenruimte  Muziekvereniging Hosanna  Hermesweg  13C    Harlingen van 19.45 tot 22.00 uur .


Deze cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis .


Vol = vol  ,  info  +  aanmelden  :    jnug61@gmail.com              


      INDELING HERHALINGSCYCLUS   2023


 


   Les                         1                   2                      3                                                      


groep 1      wo  :     


groep 2      do   :   


groep 3      wo   :  

 

groep 4      wo    :    


Iedereen krijgt persoonlijk de uitnodiging en indeling van de groep per e-mail . 


Is je e-mailadres gewijzigd :  geef dit dan zo snel mogelijk door .


Afmelden van lidmaatschap dient  voor 1 november schriftelijk bij de ledenadministratie te geschieden , bij opzeggen na 01 november  bent u over het volgend kalenderjaar uw contributie - lesgeld verschuldigd .   

 


Met het geldig EH diploma kun je je aanmelden bij   www.hartstichting.nl/reanimatie  om in geval van een Reanimatie in je buurt opgeroepen te worden

Opleidingscentrum   :   KNV EHBO Harlingen           Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.