Nieuwsbrief

Nieuwsbrief


                

     

 

Tijdens de Hulpverleningsdag op 21 oktober 2017 is


      Anne Bouma     benoemd als


Lid in de Orden van Oranje Nasau  .De versierselen werden hem opgespeld door :


Loco Burgemeester Hein Kuiken  temidden van zijn familie .Anne Bouma  is al meer dan 35 jaar bestuurslid van de EHBO afdeling Harlingen , organiseert , coordineert 

EHBO en Reanimatiecursussen , co├Ârdineert de inzet van medewerkers bij Evenementen en beheert

op voortreffelijke manier de penningen .
Beginnerscursus  EHBO :  Door het Cronavirus wordt deze cursus verschoven .


Begin 2020 start  weer een Beginnerscursus EHBO bij voldoende deelnemers  .


Cursusdatum :    woensdag 15 + 22 + 29  april + 06 + 13 + 20 + 27  mei + 03 + 10  juni  met aansluitend het examen op 17 juni .

 

De cursussen zijn in   :  oefenruimte  Muziekvereniging Hosanna  Hermesweg  13C    Harlingen van 19.30 tot 22.00 uur .


Deze cursus worrt gegeven volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis .


Vol = vol  ,  info  +  aanmelden  :    ammluiten@gmail.com               


      INDELING HERHALINGSCYCLUS   2019


   Les               1                   2                      3                         4                                  


groep 1 wo  :   02          +      09          +       16   OKT.        Jaarvergadering 24 okt    


groep 2 do   :   03.         +      10          +       17   OKT.        Jaarvergadering 24 okt    


groep 3 wo   :   23         +     30  OKT. +      06   NOV.        Jaarvergadering  24 okt 

 

groep 4 do    :   31 OKT +     07        . +      14   NOV.         Jaarvergadering  24 okt 


groep 5 wo    :   13         +    20           +      27  NOV.          Jaarvergadering  24 okt  


 


Iedereen krijgt persoonlijk de uitnodiging en indeling van de groep per e-mail . 


Is je e-mailadres gewijzigd :  geef dit dan zo snel mogelijk door .


Afmelden van lidmaatschap dient  voor 1 november schriftelijk bij de ledenadministratie te geschieden , bij opzeggen na 01 november  bent u over het volgend kalenderjaar uw contributie - lesgeld verschuldigd .   

 


Met het geldig EH diploma kun je je aanmelden bij   www.hartstichting.nl/reanimatie  om in geval van een Reanimatie in je buurt opgeroepen te worden

Opleidingscentrum   :   KNV EHBO Harlingen           
Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

EHBO Harlingen

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.