Herhalingscursus

Herhalings cursus


Na het met goed gevolg afleggen van het examen wordt u in het bezit gesteld van het diploma “ Eerste hulp verlener “.  U wordt daarna automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, ofwel de K.N.V. EHBO  Afdeling Harlingen .

 

Ruim 300.000 mensen in Nederland zijn in het bezit van het enige van staatswege erkende diploma “ Eerste hulpverlener “ Zij hebben een cursus gevolgd en examen gedaan; zij volgen jaarlijks bijscholingslessen en houden zo hun diploma geldig en hun kennis en vaardigheden op peil. 


Het diploma “ eerste hulpverlener “ is twee jaar geldig.

De geldigheid kan telkens met weer met twee jaar worden verlengd, wanneer jaarlijks 4 vervolglessen van     

2 1/2   uur worden gevolgd en u daar laat zien  dat u de EHBO nog beheerst.

Deze vervolglessen worden verzorgd door een bevoegd kaderinstructeur.

Zowel bij de cursus als de vervolglessen wordt regelmatig gebruik gemaakt van Lotus – slachtoffers om verwondingen realistisch na te bootsen. Kijk hiervoor in het hoofdstuk Lotus.

 

                                                                                                 


Voor aanvang van het seizoen wordt u door het secretariaat per - e-mail uitgenodigd voor het volgen van de vervolglessen. Houdt u aan de groepsindeling, alleen in overleg vooraf met het begeleidend bestuurslid kan eventueel van groepsindeling veranderd worden.

Deze herhalingslessen worden gehouden op woensdagavond / donderdag van 19.30 uur tot  22.00 uur.


Vanaf 01 - 01 - 2018 is Eerste Hulp aan Kinderen in het diploma opgenomen , u hoeft niet meer de speciale cursus hier voor te volgen .

Verder is het verplicht om de reanimatie-AED les te volgen , want u weet:  *ELKE SECONDE  TELT*