Verenigingsinfo


Verenigingsinfo

 

DOEL:

 

  • Het opleiden van mensen tot gediplomeerd EHBO’er.
  • Het verzorgen van herhalings lessen EHBO.   
  • Hart reanimatie - AED opleidingen .
  • Het aanbieden van de cursus  Eerste Hulp aan Kinderen
  • Bijstand verlening bij evenementen (op verzoek) .
  • Voorlichting EHBO.
  • Het verlenen van eerste hulp aan mensen, waar dat nodig is.

 

 

DE VERENIGING:

 

 

Afdeling HARLINGEN van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO maakt deel uit van de landelijke Organisatie die in Den Haag zetelt.   

                

Het aantal leden met een geldig EHBO diploma was op 01 januari  2019 :  121 

 

Is Reanimatie Partner van de Hartstichting .

 

Een basiscursus Eerste Hulpverlener wordt bij voldoende deelname  in het najaar / voorjaar gehouden.

De cursus leidt op tot gediplomeerd erkend EHBO’er inclusief verbandleer / kleine ongevallen / eerste hulp aan kinderen /

         en hart reanimatie - AED .

 

Om het diploma geldig te houden wordt er om de twee jaar verlengd op aangeven van het bestuur en kaderdocenten door Het Oranje Kruis .

 

De vereniging biedt de mogelijkheid om elk jaar herhalings lessen te volgen.

 

U wordt automatisch per e-mail uitgenodigd om de lessen te volgen, als u lid bent van de afdeling .

 

 

Domicilie op:

 

Oefenruimte Muziekvereniging Hosanna     Hermesweg  13C   8861 VN  Harlingen .                       

 

 

Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is :  40003131

 

Aanmelden lidmaatschap bij het secretariaat / penningmeester


Het lidmaatschap is per kalenderjaar .

 

Aanmelden reanimatie cursus / EHBO basiscursus  penningmeester

 

Opzegging lidmaatschap: schriftelijk bij de penningmeester / ledenadministratie

 

Opzegging dient met in acht neming van 8 weken opzeggingstermijn voor 01 november van het kalender jaar te geschieden, bij niet tijdig

opzeggen is men over het volgende kalender jaar contributie plichtig .