Reanimatiecursus

  EHBO Harlingen               Reanimatie Partner van de Hartstichting

 

 

BEGINNERSCURSUS en HERHALINGSCURSUS

 

Deze cursussen worden gegeven bij voldoende cursisten in :

 

Harlingen  // Makkum // Koudum // Bolsward  // Grou  // Jirnsum //  Franeker //  Stiens  // Lollum  //   

Midlum // Wijnaldum // Minnertsga // Dronrijp  // Drachten  en op      aanvraag op locatie 


Heeft u interesse in het volgen van een cursus?   

 

SEPTEMBER REANIMATIEMAAND  :       Harlingen Hartveilig  :     in samenwerking met Gemeente Harlingen .     

                                      Inwoners van de Gemeente Harlingen kunnen gratis aan deze cursus meedoen .                             

 


    Cursussen     2021  : Vanwege de oplopende Coronacijfers worden de cursussen na 11 november verplaatst naar 2022 


  Harlingen               Herhaling   :           09 december 

  Harlingen               Beginners  :           15 november

  Grou                      Herhaling   :           15 december

  Grou                      Beginners  :           15 december

  Bolsward               Herhaling   :            vanaf maart 2022

  Bolsward               Beginners  :            vanaf maart 2022

  Drachten               Beginners  :            10 november   

  Drachten               Herhaling   :            10 november  

  Midlum                  Herhaling   :            09 december 

  Wijnaldum/ Minnertsga /          :           09 december  De cursus is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft en bij voldoende aanmeldingen wordt er een cursus gegeven voor beginners.

De inschrijfkosten voor de cursus zijn laag, omdat wij als Reanimatiepartner van de Hartstichting geen winstoogmerk hebben.

 

De meeste Zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de Beginnerscursus Reanimatie , ook u kunt hiervoor in aanmerking komen .

Informeer naar de mogelijkheid .

 

U kunt zich nu opgeven via tel.nr  06 20934755  of mail: aabouma@outlook.com   

aabouma@outlook.com   

 

 

Op www.hartstichting.nl/reanimatie  kunt u zich met een geldig diploma van de Hartstichting aanmelden als Hulpverlener bij het oproepsysteem bij u in de buurt ..

Opleidingscentrum :    KNV EHBO Harlingen  selecteren  .

 

 

HERKEN EEN HARTINFARCT:

 

De meest voorkomende klachten bij een hartinfarct :

 

Een beklemmende of drukkende pijn midden op de borst, die kan uitstralen naar bovenarmen,

hals, kaak, rug of maagstreek, die ook in rust langer dan 5 minuten duurt, die kan samengaan

met zweten, misselijkheid of braken.

 

Vrouwen  hebben daarnaast vaker dan mannen een of meer van de volgende klachten:

 

* pijn in bovenbuik, kaak, nek, rug, tussen de schouderbladen   

* kortademigheid 

* extreme moeheid 

* duizeligheid 

* onrustig gevoel, angst , snelle ademhaling 

* misselijkheid, braken 

 

De klachten kunnen verschillen per persoon . Ze kunnen heel plotseling of geleidelijk ontstaan .

 

Blijf kalm, laat de patiënt rustig zitten of liggen .   BEL DIRECT  112 .

                        

 

Wanneer iemand in uw omgeving een hartstilstand krijgt, wilt u het slachtoffer natuurlijk kunnen

helpen . Zorg ervoor dat u bent voorbereid.

 

 

Volg daarom een     REANIMATIE -AED  CURSUS    

 

                                        

 

Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat 300 mensen per week door een hartstilstand worden getroffen.

Ritme stoornissen door een hartinfarct zijn vaak de oorzaak.

In de meeste gevallen is dit in de thuissituatie. Het is van belang dat u weet hoe u moet handelen wanneer iemand in uw naaste omgeving, bijvoorbeeld uw partner, ouder, kind, familielid, kennis, buurman/vrouw een hartstilstand krijgt.

 

Het hart, de motor van ons lichaam, gaat onregelmatig werken en staat stil. De bloedtoevoer / zuurstof transport stopt in het lichaam. Na zo’n 4-6 minuten zullen de cellen in de hersenen onherstelbaar beschadigen.

Maar wanneer iemand binnen die eerste minuten na de hartstilstand met hartmassage en mond-op-mond beademing in combinatie met de AED begint kan deze beschadiging voorkomen worden.

                                                                                                          

Realistisch reanimeren kan niet worden geleerd uit een boekje. Dat is zelfs onverantwoordelijk!

U wilt toch niet hulpeloos toekijken?   

 

Er is meer voor nodig om reanimatie te kunnen toepassen, namelijk een realistische en praktische training met een oefenpop onder leiding van een deskundige instructeur.

Een goede organisatie van de Reanimatie cursus is een basis vereiste. Onder leiding van een door de Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerde instructeur en met behulp van professionele materialen krijgt u een gedegen opleiding, daar staan wij als vereniging garant voor.

Door een Reanimatie - aed cursus te volgen, kunt u de getroffene direct reanimeren. Zo vergroot u zijn of haar levenskansen!

Aan het einde van de reanimatie cursus laat u zien:
 * Hoe u het slachtoffer benadert, het bewustzijn en de ademhaling beoordeelt;

* Hoe u hartmassage en beademing uitvoert. 

* Hoe u de AED gebruikt .

 

 

 

 

              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                  

        

 

            

        

 

        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.