Archief

Archief


EHBO jubilarissen gehuldigd


26-10-2015


HARLINGEN - Op de onlangs gehouden jaarvergadering van de Knv. EHBO afdeling Harlingen zijn een aantal leden in het zonnetje gezet omdat ze al vele jaren trouw lid zijn.


 


EHBO jubilarissen gehuldigd


De jubilerende groep EHBO’ers op de foto in de repetitiezaal van cmv Hosanna.


V.l.n.r.: Luuk Sijtsma, Roel Toering, Gerry Zandhuis, Ria Hoek, Michiel Romkes, Klaas Poepjes,

knielend: Tjitske Muurling (District Friesland), Tiny Kersbergen, Joop van der Heide, Sjoerd Helfrich en Gerben de Vries.

 


Tjitske Muurling van het EHBO district Friesland kwam om de onderscheidingen uit te reiken. Michiel Romkes en Gerry Zandhuis zijn in 2015 40 jaar lid. Ze hebben de JB Tilanus legpenning zilver al en kregen op deze vergadering bloemen uitgereikt. Joop van der Heide is 35 lid, heeft de legpenning ook al en kreeg eveneens bloemen. Gerben de Vries is 25 actief EHBO / Lotus lid en kreeg daarom de zilveren legpenning uitgereikt en een draagspeld.


 


Mevrouw Muurling vertelde dat deze penning alleen maar voor mensen met bijzondere inzet is. Het bestuur vraagt aan, de provincie stuurt het verzoek door naar de landelijke organisatie en die bepaald of iemand voor een onderscheiding in aanmerking komt. “En je moet wel bijzonder actief zijn om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding”. JB Tilanus is de oprichter van het EHBO werk ‘Oranje Kruis’ in Nederland. Voor Gerben de Vries waren er natuurlijk ook bloemen.


 


Enkele andere aanwezige leden kwamen in aanmerking voor een speldje waarop het aantal jaren staat dat men EHBO’er is: R. Toering, 25 jaar, mevr. T. Kersbergen, 10 jaar, Sj. Helfrich: 15 jaar, K. Poepjes; 18 jaar, Luuk Sijtsma; 28 jaar (hij heeft overigens als actief lid en Lotus de zilveren legpenning drie jaar geleden gekregen), mevr. R. Hoek; 21 jaar, Anne Bouma; 34 jaar. Hij heeft de Tilanus penning ook al.


  


Onderscheidingen voor vijf jubilarissen EHBO.


8-1-2008

De EHBO jubilarissen vlnr: Sjoerd Houtsma, Griet Wiersma, Michiel Romkes, Anne Bouma, Sjouke van der Boom en Joop van der Heide, Tjeerd Zandhuis. Zittend vlnr: Annie Bouma, Vera van der Boom, Anka van der Heide, Gerry Zandhuis.HARLINGEN - Het wijkgebouw Trefpunt was dinsdagavond 8 januari 2008 het domein van de huldiging leden van de Koninklijke EHBO-vereniging afdeling Harlingen.

Tijdens de les van groep drie, bestaande uit twintig cursisten, werd door voorzitter Joop van de Heide de gelegenheid genomen om de jubilarissen en echtgenoten alsmede wethouder Jan Sijbenga en Koos van Weerlee hartelijk welkom heten. Namens district Friesland was afgevaardigde Sjoerd Houtsma uit Slappeterp aanwezig om de CB Tilanus onderscheidingen uit te reiken.


Er waren landelijke waarderingsonderscheidingen voor een vijftal Harlinger leden. Sjouke van der Boom, werkzaam bij de gemeente Harlingen, heeft sinds 1981 zijn EHBO diploma en is actief lid en als hulpverlener bij o.a. Elfsteden Schaatstochten en andere evenementen.   Hij ontving de zilveren draagspeld. M.Romkes, werkzaam bij de bouwvereniging en sinds 1975 in het bezit van zijn diploma is ook actief bij verschillende evenementen. Ook hij ontving de zilveren draagspeld. Romkes is één van de langst zittende leden.

Werkzaam in het basisonderwijs te Midlum is Gerry Zandhuis en sinds 1975 zeer actief bij onder andere de jeugd EHBO. Zij ontving de zilveren C.B.Tilanus medaille. Anne Bouma uit Drachten gediplomeerd sinds 1981 is ondanks de afstand nog steeds lid van de afdeling Harlingen. Als penningmeester en bestuurslid inmiddels al meer dan twintig jaar betrokken als coördinator bij tal van evenementen. Ook hij mocht de zilveren medaille ontvangen.  Als laatste mocht de voorzitter, Joop van der Heide, hij kreeg de zilveren medaille uit handen van Sjoerd Houtsma.

Joop is sinds 1980 betrokken bij de EHBO en vanaf 1983 voorzitter van de Harlinger afdeling, tevens is hij contactpersoon naar de bedrijven en verzorgt de P.R. Hij is werkzaam als journalist.


De dames en heer ontvingen een fraai boeket bloemen. Ook kreeg voorzitter Van der Heide uit handen van de Friese afgevaardigde Houtsma nog een EHBO-vlag. Dit naar aanleiding van het afgelopen jaar gevierde 75-jarig jubileum van de Harlinger EHBO.