Evenementen en vrijwilligers

EHBO Harlingen

Evenementen en vrijwilligers

 

EERSTE HULPVERLENING BIJ EVENEMENTEN

 

Verenigingen en Bedrijven kunnen een beroep doen op de EHBO vereniging als er bij een evenement een

EHBO post nodig is. De EHBO vereniging zorgt er dan voor dat een aantal van haar leden de post bij het

evenement bemannen.

Uiteraard zorgt de EHBO vereniging ook voor voldoende verbandmaterialen en andere hulpmiddelen,

verder beschikt de afdeling over een AED .

 

Ook plaatsen in de ruime omgeving van Harlingen kunnen een beroep op ons doen .

 

Voor een goede organisatie is het noodzakelijk dat tijdig aangeven wordt dat er een EHBO post nodig is .

U kunt voor een “ aanvraagformulier evenementen “ contact opnemen met :

Anne Bouma: Tel: 06 20934755 of e-mail : aabouma@outlook.com

 

Om uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen is het noodzakelijk dat u rekening houdt met

het onderstaande en u de gegevens op het formulier zo compleet mogelijk invult.

 

Aan EHBO assistentie zijn kosten verbonden. Het tarief is afhankelijk van de aard en omvang van het evenement .

 

VOORWAARDEN BIJ HULPVERLENING:

 

Het ingevulde aanvraagformulier evenementen dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het evenement te zijn ontvangen bij K.N.V. EHBO Harlingen zodat de Hulpverleners benaderd kunnen worden .

 

Uw organisatie voor de Eerste Hulpverleners voldoende consumpties verzorgt, mocht de hulpverlening samenvallen met een etenstijdstip dan verzorgt uw organisatie ook voor de Eerste Hulpverleners een eenvoudige maaltijd.

 

Er een niet voor publiek toegankelijke afgeschermde ruimte met tafel en stoelen en stromend water beschikbaar gesteld wordt waar de Eerste Hulpverleners bij slachtoffers Eerste Hulp kunnen verlenen.

 

U mag van ons verwachten :

Wij onze uiterste best doen om Eerste Hulpverlener[s] voor u te vinden. Echter u kunt de vereniging nooit aansprakelijk stellen als er door omstandigheden geen hulpverlener[s] aanwezig is / zijn.

 

Wij u zo snel mogelijk doch uiterlijk 2 weken voor uw evenement laten weten of uw aanvraag door ons kan worden uitgevoerd.

 

De Eerste Hulpverleners gediplomeerd en deskundig zijn.

 

De Eerste Hulpverleners herkenbaar zijn.

 

De Eerste Hulpverleners voldoende materiaal bij zich hebben, passend bij het evenement.

 

 

EVENEMENTEN: HULPVERLENING LEDEN

 

 

Voor leden van EHBO Harlingen biedt het Posten bij evenementen de mogelijkheid om de theorie en opgedane kennis tijdens de lessen in praktijk te brengen. De Hulpverleners worden in teams ingedeeld zodat u er nooit alleen voor staat.

 

Hulpverlening is een belangrijke activiteit van de vereniging.

 

Organisatoren van kleine en / of grote evenementen zoals concerten, turn – voetbal – skeeler – zwem - schaats wedstrijden, kinderspelen, buurt / wijk feesten, avond wandelvierdaagse, enz. doen graag een beroep op onze vereniging om Eerste Hulpverleners aanwezig te laten zijn bij hun evenement.

 

Bij de Afdeling zijn ongeveer 30 Hulpverleners actief tijdens evenementen neem contact op met Anne Bouma .om mee te doen

 

Per jaar zijn er ongeveer 35 evenementen waar de afdeling Hulpverlening verleent.

 

.

Eerstehulpverleners zijn alleen verzekerd als de Hulpverlening bij K.N.V. EHBO Harlingen is aangevraagd .