Bestuur

EHBO Harlingen

Bestuur

 

 

Voorzitter / Secretaris

 

Joop v.d. Heide Lanen 60 8861 CE Harlingen 06 10324873

 

 

Penningmeester / Ledenadministratie / Coórdinatie Hulpverlening

 

Anne Bouma Waterlelie 1 9207 AN Drachten 06 20934755

 

 

Lid / Begeleiding cursussen

 

 

Edwin Jan Bouma Klaas Osingastraat 2 8804 RE Tzum

 

ejbouma69@home.nl

 

 

Docenten gecertificeerd : Het Oranje Kruis / Nederlandse Reanimatie Raad / Hartstichting

 

Kaderdocenten: Gerda Merkies

 

Evelien Fluit

 

Koos Nijpjes

 

Lizet de Hoo